Jablíčkování v MŠ 10.-14.10.2022

V říjnu od 10.-14. jsme měli v MŠ celotýdenní projekt „Jablíčkování“. Každý den nás čekalo mnoho aktivit s jablíčky. Také jsme se zaměřili na podzimní sklizeň i jiných plodin. Hlavním předmětem pro hry byly jablíčka. Navázali jsme úžasnou spolupráci s rodiči, kteří měli společně s dětmi připravit kulinářské výrobky z jablek, které se následně hodnotily i ochutnávaly. Výrobky byly krásné, lahodné a inspirující. Následující den jsme v MŠ pekli jablečné šátečky a vařili přesnídávku, které si děti mohly odnést domů, a tak i rodiče měli možnost ochutnávky toho, co děti vytvořily. Další dny byly naplněny sportovními aktivitami a hry s jablky, také proběhlo sušení jablíček. Poslední den byl navázán na předchozí dny, a to ohledně vyhodnocení a ocenění za jednotlivá jablíčka – různé odrůdy jablek – kde se hodnotila velikost, zbarvení či vady, chuť apod. Do hodnocení se zapojily naše kuchařky a školnice. 

Tato tradice se opět velice vydařila a děti se rády zapojily do všech aktivit i ochutnávek.

Děti měly možnost nácviku a činnosti s kuchyňským náčiním za pedagogického dohledu a pravidel bezpečnosti ohledně manipulace. Aktivity byly přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

Projektový týden se všem moc líbil, bříška jsme měla plná a pohárky byly naplněny různými chuti :)