Informace pro rodiče

logoInformace do začátku roku:

Organizace školy:
I. třída – 1. + 2. ročník:
• třídní učitelka – Barbora Myšková
• vyučující AJ – Mgr. Veronika Žáková
• vyučující PČ – Petra Májová
II. třída – 3. + 4. + 5. ročník
• třídní učitelka – Mgr. Veronika Žáková
• vyučující TV, HV – Barbora Myšková
• vyučující PČ, VV – Petra Májová
Asistentka pedagoga v I. a II. Třídě – Petra Májová
Řízením školy pověřena – Veronika Žáková

Provoz školní družiny:
• ranní od 6. 30 do 8. 00 hodin.
• odpolední od ukončení vyučování do 16. 00 hodin
• vychovatelka ŠD – Petra Májová

Organizace roku:
• konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2013
• konec druhého pololetí: pátek 28. června 2013
• podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012
• vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2012 až středa 2. ledna 2013
• pololetní prázdniny: pátek 1. února 2013.
• jarní prázdniny: týden od 4. 3. do 10. 3. 2013
• velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013

Organizace vyučování:
• Vyučování ve škole bude začínat v 8,00 hodin a končit podle rozvrhů
v jednotlivých třídách.
• Ranní shromáždění se bude konat v pondělí a pátek v 7.45 hodin.
• Po vyučování budou děti odcházet s vychovatelkou na oběd.

Děti ve škole potřebují:
• kufřík na VV – vodové barvy, štětce, zástěra, ubrus na lavici, kelímek
• věci na TV – tričko, tepláky, ponožky, botasky / cvičky /
• ručník, ubrousek na svačinu, hrníček
• flétna
• přezůvky
• v penále – nůžky, lepidlo, tužky, pero, guma, ořezávátko, ořezané pastelky,
krátké pravítko
• 3., 4., 5. ročník: na geometrii pravítko, trojúhelník, kružítko

V prvním týdnu budou žáci dostávat učebnice a sešity. Je třeba je obalit.
Veškeré platby se provádí u vedoucí školní jídelny, p. Steimarové:
• obědy
• školní družina – 100 Kč měsíčně
• příspěvky na sešity, učebnice, výtvarné potřeby – 400 Kč na rok
• zimní a letní pobyty, divadlo, exkurze
• plavecký výcvik

Děti mohou odebírat svačiny ze školní jídelny.
Je zajištěn pitný režim.
Nezapomínejte odhlašovat obědy ve ŠJ/ 487 876 232 /do 7 hodin daného dne.
Od října začnou fungovat zájmové kroužky.
Sběr papíru, žaludů a kaštanů / informace u p. Doubkové a Štejfové /.

Kontakty:
škola: 487 876 112
školní jídelna: 487 876 232
V.Žáková: 604 483 462
B. Myšková: 607 120 282
P. Májová: 604 776 475
e-mail: veronika_zakova@seznam.cz
internetové stránky: skola.obecokna.cz