Hrátky v MŠ

V lednu jsme prožili krásné chvíle i s LŠ a to jak školních zahradách, tak i při procházkách. Společně jsme tvořili tříkrálové koruny a s dětmi ze školy jsme se účastnili Tříkrálového průvodu po obci, kde děti zpívaly koledu. Také si užívaly krásných zimních hrátek a bobování na školní zahradě. V LŠ se děti dozvěděly pomocí zábavné formy, kdy a jak se oblékat, zpívaly a říkaly si říkanky a každý si kreslil své krásné oblečení.