Exkurze 2.stupně na Jižní Moravu

Exkurzi jsme zahájili návštěvou židovských památek v Polné a Třebíči. Počasí nám nepřálo, ale nálada byla dobrá. Se stejnou proměnlivostí nám vypadával signál. Druhý den jsme se část dne věnovali energetice, navštívili přečerpávací elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. Zpět na základnu jsme šli přes Mohelenskou hadcovou step a podél řeky Jihlavy. Třetí den jsme podívali do národního parku Podyjí u Znojma. Poslední zastávkou exkurze se stalo město Pelhřimov. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna navštívila Muzeum rekordů a kuriozit, druhá Muzeum Bible, v němž si děti kromě jiného vyzkoušely i knihtisk a jako suvenýr si odvezly od základu vytištěnou stránku Bible králické.