Erasmus+ v Oknech

V říjnu se konalo první setkání partnerů projektu WATER v programu Erasmus+ Mezinárodní spolupráce škol. Přijeli zástupci z Islandu, Azorských ostrovů, Řecka, Rumunska a Francie. Dorazily i čtyři francouzské děti. Připravili jsme pro ně bohatý program zaměřený na téma projektu – vodu. 
V pondělí jsme se navzájem seznámili a zhlédli prezentace jednotlivých zemí. Hosté si prohlédli školu, školky, obec, kostel a byli přivítáni paní starostkou na obecním úřadě. Dospělé pak čekala návštěva mělnického zámku a degustace vína v mělnických sklepech. V úterý spolu se čtvrtou a pátou třídou vyrazili na naučnou stezku věnovanou vodě okolo Mšena. Viděli vodárnu, studánku, Pšovku, náhon vodního mlýna. Ale také působivé skalní bludiště. Ve středu jsme opět se čtvrtou a pátou třídou navštívili Prahu. Muzeum pražského vodárenství nás seznámilo s tím, jak se získává pitná voda. Nechyběla ani prohlídka pražských památek. Ve čtvrtek jsme se vydali na hrad Houska. Šesťáci si připravili rozhovor s malířem Alešem Krejčou, který měl na hradě výstavu. V pátek pak celou školu čekal projektový den věnovaný vodě doplněný vodními pokusy Dospělé exkurze v lobečském pivovaru.