Den přírody

Na různých stanovištích v okolí školy nás odborníci seznámili s ornitologií, botanikou, vodními živočichy, raky a problematikou zneužívání zvířat.