Den otevřených dveří a Zápis do 1. ročníku

imagesDen otevřených dveří v základní škole se bude konat ve středu 21. ledna. Přijďte se podívat na způsob výuky na naší škole.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/ 2016 se bude konat ve středu 28. ledna od 15 do 17 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2015 dovrší 6 let věku a děti s odkladem povinné školní docházky. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Těšíme se na viděnou a děkujeme, že jste si vybrali naší školu !