Atletický trojboj

V pátek 22. září se bude konat Atletický trojboj ve Starých Splavech. Děti změří svou zdatnost ve třech disciplínách – v běhu, hodu a skoku. Organizaci soutěže a ceny zajišťuje splavská škola. Děti pojedou vlakem v 8,47 z Oken a vrátí se ve 13,13 hodin. Oběd ve školní jídelně mají zajištěný. Je nutné, aby děti měly sportovní oblečení.