Aj ty ptáčku jarabáčku

čmelák Žáci okenské školy budou zapojeni do ochrany volně žijícího ptactva prostřednictvím zajímavého programu Společnosti přátel přírody Čmelák. Ve středu 19. května přijedou zástupci organizace a přivezou původní keře a stromy, které si naše škola objednala. Žáci vyberou vhodné stanoviště pro výsadbu keřů a stromů na školní zahradě a zúčastní se výukového programu o ptácích v délce 2 vyučovacích hodin. Žáci budou pečovat o vysazené dřeviny. Cena programu je dotovaná – uhradíme pouze 30 Kć / na žáka.

Více o organizaci na : www.cmelak.cz