Adventní trhy, zvyky a tradice v MŠ 22/23

Během listopadu jsme začali s dětmi připravovat dekorace, adventní věnce, svícny, betlémy, ozdoby aj. na Adventní trhy. Děti se naučily manipulovat a vytvářet výrobky z netradičního materiálu, jako z drátků, ořechů a mechů. Výrobky se moc povedly. Ve školce jsme se dále věnovali vánočním tradicím a zvykům  –  slupky z cibule, ovazování stolu, šupiny, lodičky ze skořápek, zapalování františka, házení střevícem, jmelí, krájení jablíčka apod. Jak se slaví Vánoce u nás i v jiných zemích, tradiční odívání, stolování i koledy. Děti se těšily na tradiční Zpívání v kostele a na vystoupení pro rodiče. Také děti ve školce zdobily vánoční stromeček a navštívil je Ježíšek s nadílkou. Přinesl jim krásné dřevěné hračky a pomůcky. Děti si s nimi nadšeně hrály. toto období klidu a míru, potěšení a lásky k bližnímu se velice vydařilo. 

Děti byly vlídné a konaly dobré skutky.