Adventní spirála

Milí rodiče a přátelé lesní školky,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na Adventní spirálu, která se koná v úterý 15. 12. od šestnácti hodin ve 2. třídě Základní školy Okna. Tento slavnostní rituál symbolicky vyjadřuje cestu do Betléma, která v sobě skrývá krásu, očekávání i tajemství. Tato pouť je otevřena pro děti i dospělé. Po jejím skončení bude následovat vyprávění Pavlíny Lomičové o stáži v lesní školce v Norsku doplněné fotografiemi.

Těší se na Vás Pavlína Lomičová a Bohunka Bednaříková.