Adaptační pobyt Lužické hory

V polovině září jsme vyjeli na adaptační pobyt do Lužických hor. Tentokrát jsme spíše než po rozhlednách putovali po horách. Výjimku tvoří rozhledna Jedlová. Vystoupali jsme na hory Klíč, Luž. Navštívili zříceninu Tolštejn, Motýlí dům v Jonsdorfu. Ubytovaní jsme byli na chatě Luž. Úspěšně jsme zápasili s počasím, únavou, odloučením od rodiny. Užívali jsme svou společnost, podzimní přírodu, houby.