Adaptační pobyt a jazykový kurz pro ukrajinské děti

Po šest týdnů prázdnin probíhaly v naší škole adaptační pobyty a jazykové kurzy pro ukrajinské děti. Zajišťovala je ukrajinská učitelka Larysa s učitelkami naší školy a studentkami pedagogické fakulty. Prostředky jsme získali z dotace MŠMT. Náplní akce byla zejména výuka češtiny, ale nechyběly výlety, hry, pobyt v přírodě, muzea, kina…