Křehká krása a zimní radovánky v únoru

V měsíci únor nás čekalo spoustu nových aktivit  i “ křehká krása “ a „zimní radovánky“ (různé sporty a dobrodružství). Děti si letošní bílý únor opravdu užily a měly mnoho zážitků a prožitků, praktických ukázek. Účastnily se i recitační soutěže, která probíhala v Pobytové místnosti v Oknech v různých kategoriích. Tvořilo se ledové a barevné království. Společně s lesním oddělení se zapojily do masopustu, kde si děti vytvářely masky pomocí kašírování a koláží, hrály hry a zpívaly písně. Též jsme i letos navštívili sklárnu Slávii, kde se děti seznámily s výrobou skleněných předmětů (se sklovinou, uviděly a osahaly si píšťaly, formy, písek apod.), nejstarší děti si mohly vyzkoušet vyfouknout skleněnou baňku. V muzeu je čekala kreativní dílna (potisk papírových taštiček a navlékání skleněných perliček do tvaru vločky a pohádky) a v galerii si samy mohly každý vyzkoušet jaký mají dech a tak si vyfouknout svojí kuličku jako zápich. Mnoho spontánních her jsme měly i v lese, u převisu i u koní. Předškoláky a zdatné děti čekala nová aktivita v rámci „Ve zdravém těle, zdravý duch“ se naučily ovládat bruslení a nové sportovní hry, dráhy a též plavání, které bylo formou hry a zajímavých pomůcek. Děti to velice bavilo a vždy se těší na další pokračování. Dále se pokračovalo i v lyžařském výcviku a bobování na Brádlerových boudách. Děti byly moc šikovné a zdatné, všechny to krásně zvládly a tím i veliké díky všem instruktorům, které se jim věnovaly a naučily je dalším pokrokům a upevnily základy v tomto zimním sportu, který děti velice bavilo. I děti v MŠ měly spoustu krásných aktivit a návštěv lesa, vytvořily společně již jarní krásné prostředí a okolí MŠ. Již se nám otepluje a blíží se nám pomalu, ale jistě jaro a i v následujícím měsíci nás čeká mnoho zážitků, tak vás zveme děti, pojďte je společně s námi prožít :).