Během měsíce Listopad jsme  s dětmi opět měli mnoho zážitků a prožitků a různých akcí. Na začátku měsíce jsme se s dětmi vydali na místní hřbitov, kde jsem si zapalovali svíčky a vzpomínali na zesnulé. Čekal nás i podzimní úklid a úprava nových záhonů. Navštívili jsme Jiráskovo divadlo, kde se konalo představení na kouzelném paloučku, děti byly velice nadšené. V přípravě na advent jsme se účastnili společně s LŠ  1. třídou  návštěvy ve Svlékárně v Šestajovicích a následně i Skanzen v Přerově u Prahy, kde nás čekala výrobní dílnička a procházka po chaloupkách, kde se jsme se seznámili s tradicemi a zvyky během vánočních svátků.  Též jsme nezapomněli na zvířátka v lese, které jsme obdarovali potravou, místní myslivci nám připravili zajímavé aktivity v lesíku u krmelce, kde děti poznávaly druhy paroží, jak se loví zvěř, dívaly se z posedu dalekohledy a doplnily krmelec potravou pro zvířátka. Z blížícím se adventem jsme se společně s LŠ vydaly ozdobit stromeček na dokské náměstí, ozdobami, které děti vytvářely. Děti si to všechno krásně, radostně prožily a byly velice nadšené, že i mohou pomoci a něco si třeba z dílniček přivezou pro své blízké i domů. Již nyní se moc těšíme na krásné vánoční svátky a aktivity, které nás čekají v prosinci.