Organizace roku

Prázdniny ve školním roce 2020 / 2021

 • Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny: 1. – 7. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny: 1. – 5. 4. 2021
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. –  31. 8. 2021

V 1. pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Ve 2. pololetí bude vyučování ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Organizace výuky a personální obsazení ve školním roce 2020 / 2021

1. ročník

 • třídní učitelka: Lucie Ďuriančiková
 • AJ: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

2. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Iveta Myšková
 • asistentka pedagoga: Sandra Traupová
 • osobní asistenti: Kateřina Hellerová, Karel Vodička
 • AJ, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

3. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Dita Klimešová
 • asistentka pedagoga: Petra Májová
 • AJ, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

4. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Dominika Radechovská
 • asistentka pedagoga: Barbora Šípková
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • PŘ, VL, INF: Mgr. Milan Bárta
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

5. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Veronika Žáková
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • PŘ, INF: Mgr. Milan Bárta
 • VL: Petr Procházka
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

6. ročník

 • třídní učitel:  Mgr. Milan Bárta
 • asistent pedagoga: Bc. Jan Frundl
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ: Blanka Marčalová
 • MA, ZE: Petr Procházka
 • PŘ, FY, CHE, INF: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV: Bc. Lucie Křivánková
 • PČ: Bc. Lucie Křivánková (dívky) / Bc. Jan Frundl (chlapci)

7. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Pavlína Lomičová
 • asistentka pedagoga: Soňa Rutová
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ: Blanka Marčalová
 • MA, ZE: Petr Procházka
 • PŘ, FY, CHE: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV: Bc. Lucie Křivánková
 • PČ: Bc. Lucie Křivánková (dívky) / Jan Frundl (chlapci)

Provozní zaměstnanec : školnice Pavlína Líbalová

Školní vyučování začíná v pondělí 7. září 2020. Bude probíhat podle rozvrhů v jednotlivých třídách. Po vyučování  začíná školní družina a děti budou odcházet s vychovatelkami na oběd.

Provoz školní družiny a dětského klubu:
Ranní provoz od 7:00 hodin.
Odpolední provoz od ukončení vyučování v jednotlivých třídách do 17:00 hodin.

Ve školní družině bude působit jako hlavní vychovatelka Petra Májová.

Ve školní družině a dětském klubu bude dále s dětmi pracovat Sandra Traupová a Lucie Ďuriančiková.