Organizace roku

Organizace výuky a personální obsazení ve školním roce 2019 / 2020

1. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Iveta Myšková
 • asistentka pedagoga: Sandra Traupová
 • AJ: Mgr. Barbora Myšková
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV, TV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

2. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Dita Klimešová
 • asistentka pedagoga: Petra Májová
 • AJ, HV, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

3. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Michaela Králová
 • asistentka pedagoga: Helena Vysušilová
 • AJ, HV, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

4. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Veronika Žáková
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • PŘ, VL, IT: Mgr. Milan Bárta
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

5. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Barbora Myšková
 • asistentka pedagoga: Anna Cyrusová a Zuzana Mokrášová, DiS.
 • AJ, TV: Mgr. Barbora Myšková
 • PŘ, VL, IT: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

6. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Pavlína Lomičová
 • asistentka pedagoga: Soňa Rutová
 • AJ, MA: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ, TV: Mgr. Barbora Myšková
 • PŘ, FY, ZE: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

Provozní zaměstnanec : školnice Marcela Štejfová

Školní vyučování začíná v pondělí 2. září 2019. Bude probíhat podle rozvrhů v jednotlivých třídách. Po vyučování  začíná školní družina a děti budou odcházet s vychovatelkami na oběd.

Provoz školní družiny a dětského klubu:
Ranní provoz od 7:00 hodin.
Odpolední provoz od ukončení vyučování v jednotlivých třídách do 17:00 hodin.

Ve školní družině bude působit jako hlavní vychovatelka Petra Májová (1. oddělení ŠD).

Ve školní družině a dětském klubu bude dále s dětmi pracovat Helena Vysušilová (2. oddělení ŠD) a Michaela Kratochvílová (dětský klub).

Prázdniny ve školním roce 2019 / 2020

 • Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2019 – 5. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
 • Jarní prázdniny: 9. – 15. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny: 9. – 13. 4. 2020
 • Hlavní prázdniny: 27. 6. –  31. 8. 2020

V 1. pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Ve 2. pololetí bude vyučování ukončeno v pátek 26. června 2020.