Jak to u nás funguje

Každý strávník musí před začátkem stravování odevzdat vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy (Přihláška ke stravování 2019-20) nebo si ji vyzvedněte v  kanceláři hospodářky školy v budově ZŠ. Prosíme o včasné odevzdání této přihlášky na nový školní rok, nejpozději do  1. 9. 2020. 

 

Odhlašování stravy nejdéle do 7:00 hodin daného dne na telefonním čísle 487 876 232, 728409749 nebo e-mailu: ivana.horcikova@seznam.cz.

POZOR: DÍTĚ ODHLÁŠENÉ Z VYUČOVÁNÍ NENÍ AUTOMATICKY ODHLÁŠENO Z OBĚDA!

 

Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny (rodiče si mohou oběd odebrat do jídlonosičů). Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další dny nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit. V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady, a to i přestože stravu neodebere.

 

PLACENÍ STRAVNÉHO, PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Platba za září 2020 musí být uhrazena již k 25. 8. 2020, pokud nebude uhrazena v srpnu, potom v září zaplatí strávník dvě platby najednou (září a říjen).
Poslední platba ve školním roce 2020/2021 bude z vaší strany provedena v měsíci květnu 2021.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři hospodářky a vedoucí ŠJ – každý pracovní den
v době od 7:00 do 8:30 hodin nebo v jiném čase po telefonické domluvě (telefon 728409749)

Při platbách upřednostňujeme platby na účet, před platbami v hotovosti.

U plateb na účet bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné v měsíci únoru a červenci 2021.

CENY STRAVNÉHO

Mateřská škola celodenní stravné

  • Děti do 6 let věku: 40,- Kč
  • Děti, které dovrší 7 let věku: 45,- Kč

Základní škola – oběd

  • Žáci 7-10 let: 29,-Kč
  • Žáci 11-14 let: 32,-Kč
  • Žáci nad 15 let: 35,-Kč

Zaměstnanci 37,-Kč

Cizí strávníci 70,-Kč (podle naplněnosti kapacity vaříme i pro strávníky z řad občanů obce)

Rozpis cen stravného – paušální platba na účet

  Věková skupina strávníka MŠ/ ZŠ Cena za 1 den/ stravné Paušál za stravné (platba na účet)
1. 3 – 6 let 40,- 800,-
2. 7 – 10 let 45,- 900,-
3. 7 – 10 let 29,- 600,-
4. 11 – 14 let 32,- 650,-
5. 15 let 35,- 700,-

Při platbě na účet můžete paušální částku za stravné spojit s platbou za předškolní vzdělávání nebo školní družinu, do poznámky uveďte, prosím, jméno žáka.

Kalkulace stravného 2020 – 2021

 

CENY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINU

Předškolní vzdělávání 400,-Kč
Školní družina 300,-Kč

 

DOZOR VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V průběhu podávání jídel dohlíží na děti pedagogové. Žáky ze základní školy přivádí do školní jídelny a odvádí ze školní jídelny vychovatelky školní družiny.

Dohled nad dětmi z mateřské školy provádí učitelky MŠ.

 

OPD_Banner_2016_480x300