Pedagogové

Personální obsazení ve školním roce 2019 / 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • Iveta Myšková (ředitelka, třídní učitelka 1. ročníku)

Dětství jsem prožila v kraji pod Kunětickou horou. Po absolvování Střední pedagogické školy v Litomyšli jsem se provdala do Českého ráje. Na sklonku mateřské dovolené se mi naskytla příležitost nastoupit jako učitelka do základní školy v Brništi. Zde jsem působila pět let a nasbírala cenné zkušenosti od kolegyň i při studiu Pedagogické fakulty v Ústí na Labem. Poté jsem dostala možnost jít bydlet a pracovat do základní školy v Oknech. Práce s dětmi mi přináší radost, má pro mne smysl a je mým splněným snem. Ve volném čase ráda čtu, chodím po horách a lesem, poznávám nové kraje a lidi, a jsem ráda se svou rodinou.

 • Dita Klimešová (třídní učitelka 2. ročníku)

Jmenuji se Dita Klimešová a se svojí rodinou žiji na malé vesnici jménem Žďár. Odmalička jsem chodila po bytě s dlouhým ukazovátkem v ruce a hrála si tak na paní učitelku :). Touha učit mě neopustila a nakonec jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Nové Pace a Pedagogickou fakultu v Liberci obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Přijala jsem nabídku učit na „malé a rodinné“ škole v Oknech, a za tuto příležitost jsem vděčná. Svůj volný čas trávím především se svou rodinou.

 

 • Michaela Králová (třídní učitelka 3. ročníku)

zaměstnanci 069Se svým manželem a pěti dětmi bydlím již 16 let v Oknech. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Ve školství pracuji od dob studií na vysoké škole s několika mateřskými přestávkami. Jsem ráda, že mám možnost pracovat na „malé škole“ a že si touto školou a školkou prošly a ještě procházejí i mé děti. Mezi mé záliby patří lyžování, cyklovýlety, výlety do přírody s rodinou, hudba aj. Z práce mám radost, když jsou děti ve škole šťastné a spokojené.

 

 

 • Veronika Žáková (zástupkyně ředitele a třídní učitelka 4. ročníku)

zaměstnanci 036Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory výtvarná výchova a angličtina, absolvovala jsem trimestr na University of Lancashire v Prestonu, Velká Británie a tři semestry grafiky na École Supérieure d´Art Visuel v Ženevě, Švýcarsko. Během práce na škole jsem si postupně doplňovala vzdělání, absolvovala jsem dvouleté studium Koordinátor ICT na Technické univerzitě v Liberci. Obě studované oblasti – angličtina a umění – jsou moje velké lásky a věnuji se jim i mimo školu.
K učení na škole v Oknech jsem se dostala vlastně náhodou. Začínala jsem jedním dnem v týdnu. Tak se mi tu zalíbilo, že jsem se rozhodla zůstat, i když musím poměrně daleko dojíždět.Velice si cením místního klidného a tvůrčího prostředí.
Jsem šťastná, že sem mohou chodit do školy i moje děti. Vím, že svůj den stráví v přátelském a inspirativním prostředí a odpoledne pak na krásné zahradě.

 • Barbora Myšková (třídní učitelka 5. ročníku)

bara-2Na této školičce učím jako třídní učitelka druhým rokem. Práce s dětmi mě moc baví, obzvláště když vidím, že je také.
Po škole se buď věnuji kurzům angličtiny v Doksech, kde učím převážně malé děti, nebo sportovně odpočívám. Nejraději mám spinning, běh, kolečkové brusle a zimní sporty.
V pátek po výuce, kdy se všichni už těší na víkend, jedu do Liberce dále se vzdělávat a v lavici zůstanu až do sobotní čtvrté hodiny. Z tohoto důvodu mám na vysoké škole nejraději zkouškové období, kdy si tam jezdíme popovídat s našimi vyučujícími hezky v soukromí.
Mé motto: Nemít žádné motto.

 • Pavlína Lomičová (třídní učitelka 6. ročníku)

Po ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem jsem nejdříve pracovala v ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě. Už tehdy jsem si uvědomovala, že mě nejvíce těší oblast environmentální výchovy a výuka českého jazyka.

V roce 2005 jsem nastoupila na Střední odbornou školu v České Lípě, kde jsem zpočátku učila především studenty oboru Ekologie a životní prostředí. Jak čas ubíhal, zájem o tento obor upadal. Po deseti letech působení na této škole jsem zatoužila po změně. Už jsem nechtěla bojovat s nezájmem svých žáků. Potřebovala jsem najít cestu k dětským úsměvům a radosti ze života. Chtěla jsem městský hluk a prach nahradit svěží vůní přírody. Můj sen byl splněn. Našla jsem Základní a Mateřskou školu v Oknech. Po čtyřech letech strávených s předškolními dětmi v lesní třídě ZŠ a MŠ Okna jsem se vrátila ke svému původnímu povolání učitelky 2. stupně ZŠ. V současné době jsem třídní nově vzniklé 6. třídy, kde trávím příjemný čas s devíti žáky a žákyněmi. Ve škole mám také velkolepou možnost věnovat se rozvoji čtenářství a environmentální výchově.

Kromě práce, již považuji za svůj koníček, trávím svůj čas především s rodinou, která se letos rozrostla o prvního vnuka Jonathana.

 • Milan Bárta (učitel prvouk, přírodopisů, informatik; zeměpisu a fyziky v 6. ročníku)

Pocházím ze Staré Boleslavi. Učitelem jsem chtěl být od dvanácti let. Už v šestnácti jsem vedl kroužek mladých myslivců a ochránců přírody. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor biologie a chemie. Pracoval jsem v domě dětí, tři roky učil na sídlištní základní škole a dvacet dva let na gymnáziu.

Když nazrál čas, přemýšlel jsem, jestli si nedat pauzu a nezkusit se živit psaním, ale pak jsem navštívil základní školu v Oknech. Nadchla mě budova i atmosféra mezi lidmi. Rozhodl jsem se prakticky okamžitě. Mým největším koníčkem je psaní – přispívám do časopisů tipy na výlety, rozhovory nebo reportážemi, napsal jsem několik knížek pro děti i dospělé. Věnuji se cestování, pokusům a pátrání po předcích.

 • Lucie Křivánková (učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností)

6Vystudovala jsem VOŠ pedagogickou a bakalářský obor Filologie – Cizí jazyky pro cestovní ruch. Od dětství se věnuji různým druhům umění – kreslím, maluji, fotím, píšu, zpívám, hraju na hudební nástroje, které se mnou zrovna rezonují, vytvářím rukodělné výrobky… Můj život dýchá uměním :-) Ráda tančím, chodím po slackline a užívám si čas v přírodě, sama i s přáteli. Miluji práci s rostlinami – sběr bylin a zahradničení je pro mě radostnou meditací.

Jako dítě jsem žila ve městě, ale všechny své volné chvíle jsem trávila v lesích. Dodnes je příroda největší inspirací pro můj život i mou tvorbu, a považuji ji za významnou formu (sebe-) poznání. 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA

 • Petra Májová (asistentka pedagoga ve 2. ročníku ZŠ a vychovatelka ve školní družině)

zaměstnanci 048Pracuji jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Baví mě výtvarná a pracovní činnost a práce s dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 • Helena Vysušilová (asistentka pedagoga ve 3. ročníku ZŠ a vychovatelka ve školní družině)

Je to krátká doba, co jsme se celá rodina přestěhovali z Doks do Oken, je to kouzelné místo k žití. Jsem ráda a vděčná za nabídku, kterou jsem dostala, že mohu zde v mateřské školce pracovat a zároveň je to můj splněný sen, tato práce mě naplňuje a mohu zde vidět pokroky, osobitost všech dětí, které tuto školku navštěvují, jejich úsměvy na tvářích a spokojenost, že jsou tu rády a rády se novému přiučí, snažit se, tak stále naplňovat jejich potřeby.  Šťastná a ráda jsem i za to, že obě naše dcery mohou navštěvovat místní školku i školu, že tato možnost v obci je. Nyní studuji bakalářské studium a to přímo Předškolní pedagogiku na UJEPu v Ústí nad Labem.  Mezi mé koníčky ve volném čase patří na prvním místě rodina, jízda na kole, návštěvy zajímavých míst, kreslení a tvoření, zpěv a přátelé.

 • Soňa Rutová (asistentka pedagoga v 6. ročníku ZŠ)

Pracuji jako školní asistent  v ZŠ. Volný čas trávím s rodinou.

 

 

 

 

 

 

 

 • Zuzana Mokrášová (asistentka pedagoga v 5. ročníku ZŠ a učitelka v LŠ)

ZuzkaK práci v tomto krásném prostředí jsem  se dostala v roce 2013. Práce s dětmi, ať už je to asistování dětem s těžkostmi nebo čas strávený s dětmi z naší lesní školky, mne moc těší a naplňuje. Svůj volný čas trávím především se svojí dcerkou a momentálně se věnuji studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky.

 

 

 

 

 

 • Anna Cyrusová (asistentka pedagoga v 5. ročníku ZŠ a učitelka v LŠ)

Od malička mne lákala práce s dětmi, a proto jsem se rozhodla vystudovat předškolní a mimoškolní pedagogiku. Díky své praxi jsem narazila na tuto krásnou školu a školičku a splnila si svůj sen pracovat ve školce. Práce s dětmi mne baví a naplňuje. Ve svém volném čase se ráda věnuji zvířatům, rodině a ráda cestuji, zejména do teplých krajin.

 

 

 • Sandra Traupová (asistentka pedagoga v 1. ročníku ZŠ)

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Radka Týlová (učitelka v MŠ)

Jmenuji se Radmila Týlová a před bezmála dvaatřiceti lety jsem se rozhodla pro studium na Pedagogické škole v Litoměřicích a po té na Vysoké škole J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Učitelství pro MŠ. Dovedla mě k tomu moje teta, která pracovala v Ústavu pro mentálně a tělesně postižené děti. Tam jsem poznala, jak málo stačí k dětské radosti a spokojenosti, a že upřímný vztah mezi učitelkou a dítětem dokáže naplnit srdce štěstím. Proč zůstávám po 23 letech praxe ve školství? Protože bez láskyplnosti k dětem a mnohdy velké dávky trpělivosti se práce pedagoga dělat nedá. Po několika letech se vracím pracovat do Základní a mateřské školy v Oknech. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Já jsem to přeci jen zkusila a zatím se mi daří plout. I přes nějaké ty peřeje, které se mohou objevit, chci doplout k cíli. A tím je pro mě spokojenost dětí v naší školce. Co dělám ve volných chvílích? Jelikož mé dvě děti již dávno odrostly dětským plenkám, věnuji svou veškerou péči a pozornost dvěma čtyřnohým „holčičkám“ fenkám, které jsou pro mě životní silou a terapií. Také mám ráda vše co kolem mě kvete, proto si jaro nedokážu představit bez práce na zahradě. V létě miluji slunce, na podzim přírodu a v zimě když to vyjde, tak sníh:).

 • Lucie Ďuriančiková (učitelka v MŠ)

Jmenuji se Lucie Ďuriančiková, při studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky jsem chodila do různých mateřských škol na praxi. Poslední rok mého studia jsem chtěla vyzkoušet něco jiného, tak jsem zavolala do lesní školky. Měla jsme trochu obavy, ale zbytečné. V lesní MŠ se mi zalíbilo a škola mě zaujala, jak kolektivem, počtem dětí ve třídě i rodinným klimatem. Proto jsem souhlasila, když se mě paní ředitelka zeptala, jestli nechci dělat asistentku v první třídě. Děti mi přirostly k srdci a navíc jsem získala spoustu cenných zkušeností. Díky kterým mnohem více vím, jak připravit budoucí školáky. Jako učitelka mateřské školy bych chtěla, aby děti chodily do MŠ rády, abychom prožívali spoustu krásných zážitků při učení, poznávali svět a uměli se radovat ze života. Ráda fotím, chodím do přírody, trávím čas se svým tříletým bráškou, ráda si hraju, cestuji, a mám moc ráda pohádky.

 • Michaela Kratochvílová (asistentka pedagoga v MŠ a vychovatelka ve školní družině)

Do Oken jsem se svou rodinou nastěhovala před necelými pěti lety, dcera zde navštěvuje ZŠ a syn MŠ. V současné době pracuji jako asistentka pedagoga v tradiční školce a jako vychovatelka ve školní družině. Práce s dětmi mě těší a velmi baví. 

 

 

 

 

LESNÍ ŠKOLKA

 • Bohumila Myslivcová (učitelka v LŠ)

P1050386Jmenuji se Bohumila Myslivcová a bydlím v obci Okna, kam jsem se před časem přestěhovala s mou rodinou z paneláku v Praze do roubené chaloupky.  Ruch velkoměsta jsem ráda vyměnila za klid venkova a to že mohu pracovat v lesní školce Kolepa je pro mne splněným snem. Mám ráda práci s dětmi, je to pro mne asi nejsmysluplnější poslání v dnešní době. Mám ráda přírodu, sport v jakékoli podobě, výtvarničení, zahrádku, výlety, …zkrátka mám ráda žít naplno :)!

 • Zuzana Mokrášová (učitelka v LŠ a asistentka pedagoga v ZŠ – viz výše)
 • Anna Cyrusová (učitelka v LŠ a asistentka pedagoga v ZŠ – viz výše)
 • Barbora Šípková (asistentka pedagoga v LŠ)

Pracuji jako asistentka v lesní školce. Práci v útulných maringotkách s procházkami po lese a s milými dětmi mám ráda a baví mě.