Aj ty ptáčku jarabáčku

 Žáci okenské školy budou zapojeni do ochrany volně žijícího ptactva prostřednictvím zajímavého programu Společnosti přátel přírody Čmelák. Ve středu 19. května přijedou zástupci organizace a přivezou původní keře a stromy, které si naše škola objednala. Žáci vyberou vhodné stanoviště pro výsadbu keřů a stromů na školní zahradě a zúčastní se výukového programu o ptácích v délce 2 vyučovacích hodin. Žáci budou pečovat o vysazené dřeviny. Cena programu je dotovaná – uhradíme pouze 30 Kć / na žáka. Více o organizaci na : www.cmelak.cz

Číst více…

Besídky ke Dni matek

V pondělí 10. května od 16 hodin se bude v základní škole konat besídka ke Dni matek, v  mateřské škole se besídka bude konat ve středu  12. května od 15 hodin. Zveme maminky, babičky a další rodinné příslušníky na příjemné odpoledne plné písniček a dalších překvapení. Občerstvení zajištěno.

Číst více…

Sportovní klání málotřídních škol

V úterý 4. května proběhne sportovní klání málotřídních škol Mladoboleslavska v Horních Stakorech. Je nám velkou ctí, že jsme k této akci byli také přizváni. Vybraní zástupci pojedou reprezentovat okenskou školu v atletických a dalších disciplínách. Za jednotlivé ročníky byly zvoleni žáci : 1. ročník – Péťa, Matěj / 2. ročník – Barča, Adam / 3. ročník – Kačka a ??? / 4. ročník – Nikča, Dominik / 5. ročník – Kristýna, Matěj. Podrobnější informace zjistíte u paní učitelky Havelkové.

Číst více…

PROJEKT COMENIUS aneb Cesta do Turecka

V pátek 23. 4. tři učitelé a pět dětí vyjedou na týdenní cestu do partnerské školy k Černému moři. Účastníky setkání čeká návštěva Istanbulu, nácvik divadelního představení společně s kamarády ze španělské a švédské školy, pobyt v rodinách, účast na vyučování, prezentace jednotlivých škol, práce na projektu. Náplní projektu v prvním roce je četba pohádek partnerských zemí a jejich výtvarné zpracování, četba národní pohádky a tvorba komiksu. Chod školy a školky bude řádně zajištěn – v době absence p. uč. Formánkové bude ve školce suplovat p. uč. Kubištová z Doks. Ve škole bude v I. třídě vyučovat p. uč. Týlová…

Číst více…

JÓGA se Sítou

Ve čtvrtek 22. 4. v dopoledních hodinách si děti ze školy a ze školky znovu zacvičí jógu se Sítou, cena 30 Kč. Odpolední cvičení, od 14 hodin, bude pro dospělé – zveme ! Věra Rojová – Síta je držitelkou mezinárodního certifikátu pro cvičitele jógy a cvičitelkou II. stupně podle systému Jóga v denním životě. Vyučuje jógu od roku 1992. Vede kurzy všech věkových skupin – od batolat po seniory – na různých místech republiky. Jógu vyučuje na základních školách v Prachaticích. Vydala knihu v nakladatelství Portál “ Jóga, hry a pohádky“.

Číst více…

Třídní schůzka

V pondělí 19. 4. od 16 hodin se budou konat ve škole třídní schůzky. Program : prospěch a chování žáků, integrace žáků, projekt Comenius a výjezd do Turecka, červnový pobyt v Krkonoších, projekt Ekoškola a školní zahrada, projekt Naše škola, květnové a červnové akce.

Číst více…