Zájmové kroužky

Zájmové kroužky budou probíhat v rámci školní družiny a dětského klubu od října 2019 do konce května 2020. V říjnu se děti mohou zapisovat zkušebně, od listopadu je již nahlášení závazné. Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Pro děti, které školní družinu nenavštěvují, jsou kroužky zpoplatněné částkou 300 Kč,- měsíčně.

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019 / 2020

PONDĚLÍ    
Hra na flétnu 14:00 – 15:00 Dita Klimešová
Sportovní hry 15:00- 16:00 Michaela Králová
ÚTERÝ    
Rodokmeny              (1x za 14 dní) 14:15 – 15:15 Milan Bárta
Pokusy                       (1x za 14 dní) 14:15 – 15:15 Milan Bárta
Taneční kroužek 14:10 – 15:10 Barbora Myšková
STŘEDA    
Ruční práce I.               (1. – 3. ročník) 14:00 – 14:45 Lucie Křivánková
Lesní kroužek          (1x za 14 dní) 14:00 – 16:00 Zuzana Mokrášová
Ruční práce II.               (4. – 6. ročník) 14:45 – 15:45 Lucie Křivánková
Atletika 15:00 – 16:00 Tereza Macháčková
ČTVRTEK    
Pěvecký kroužek 14:00 – 14:45 Iveta Myšková
PÁTEK    
Vaření 14:00 – 15:30 Pavlína Lomičová Věra Horčík
Florbal 14:30 – 15:30 Veronika Žáková

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří se do vedení kroužků zapojují!