Školní družina

Školní družina je v provozu, v době školního vyučování,
denně od 6. 30 hodin do 16. 00 hodin.
Poplatek za školní družinu činí 100, – Kč měsíční a hradí se vždy do konce měsíce, u vedoucí ŠJ.
Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek.
Zde rodiče uvedou – v kolik hodin, který den, bude žák ze školní družiny odcházet.
Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu.

Školní družina je v provozu, v době školního vyučování, denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin. Ve školním roce 2018 / 2019 jsou otevřené dvě oddělení ŠD. Vychovatelkou je Petra Májová.

Poplatek za školní družinu činí 300, – Kč měsíčně.

POZOR! Změna platby stravného, školkovného a za školní družinu

Od září školního roku 2017/2018 dochází v naší škole ke změně v placení za stravování, za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) a školní družinu – platby budou hrazeny vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

Poslední platba ve školním roce 2018/2019 bude z vaší strany provedena v měsíci květnu 2019.

  • Rodiče mohou hradit poplatek v hotovosti každé ráno od 8:00 do 9:00 hodin ve škole u paní hospodářky Ivany Horčíkové v 1. patře ZŠ.
  • Platbu je také možné hradit příkazem na účet zařízení. Do poznámek pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel.

Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek. Zde rodiče uvedou, v kolik hodin bude žák ze školní družiny odcházet.

Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu. V rámci školní družiny funguje řada zájmových kroužků, pro žáky jsou bezplatné.