Projekt Erasmus+

logo Erasmus

KALOKAGATHIA – HEALTHY SOUL IN HEALTHY BODY
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo projektu 2018-1-CZ01-KA229-048140
Tento projekt bude probíhat ve dvou školních letech 2018-2019 a 2019-2020.
Je zaměřený na sportovní aktivity a rozvíjení rovnováhy duše a těla. Vychází z myšlenky olympijských her a dále ji rozvíjí.
Partnerské školy jsou ze Španělska, Polska, Finska a Velké Británie.
V tabulkách najdete odkazy na webové stránky partnerských škol, seznam plánovaných aktivit a plánované výjezdy.

Byl založen blog projektu: https://erasmuskalokagathia.blogspot.com/

 

Finsko https://www.pirkkala.fi/
Polsko http://www.spkowala.com.pl/
Španělsko http://www.colegiopaulasoler.es/
Velká Británie https://www.stjohnswalworthprimary.co.uk/
P1 9/2018 Vlajka her Children will get acquainted with the symbols, history and meaning of the Olympic games flag. They will design a flag for our Games. Every flag should have a deeper meaning – it should be based on symbols important for our countries and the ideas of the Games.
P2 11/2018 Historie olympijských her Children will learn about the origins of Olympic games and the history of the modern games. They will learn about the ideas with which they were founded but also about the problems that appeared because of political disagreements.
P3 3/2019 Trénuj svůj mozek Activities connected with Brain Awareness Week. Each school will organise events which consist of interesting ‚brain lessons‘ for students and a variety of ‚brain games‘, such as: playing chess/ board games/ sudoku/ puzzles/ tangrams/ nonograms (picross or griddlers) etc.
P4 3/2019 Harmonie duše a těla This activity is focused on techniques providing relaxation and harmonisation of the body and the mind. It should help children to become friends with their body and listen to its needs. Example activity: yoga, tai chi.
P5 5/2019 Péče o zdraví In this activity we should learn more about our body. What is good for it, how we can help it, what destroys it. The big theme is healthy food.
P6 9/2019 Státní hymny partnerských zemí By listening to the national anthems of our partner countries we can learn a lot about the history, about the European nations. We will also practise English and IT skills when translating it.
P7 11/2019 Cesta olympijského ohně By following the Olympic flame from its start point at the Mount Olympus to all partner schools we can learn a lot about the geography of Europe.
P8 1/2020 Maskot her Children will learn about the phenomenon of mascots. They will learn about various mascots that were used during the history, the symbols, the meaning of them. They will design a mascot for the Games planned for their country and explain their choice.
P9 3/2020 Slavnostní otevření her The opening ceremony comes almost at the end of the project. We will prepare some dancing performance that could represent our school at the final meeting in the UK. The meeting will be focused on dancing activities.
P10 5/2020 Paralympijské hry In this sports event we will simulate a situation of having some physical handicap (blind, deaf, missing legs etc.).Children will experience the feeling of being physically limited.
2/2019 Finsko
4/2019 Polsko
10/2019 Španělsko
2/2020 Česká republika
5/2020 Velká Británie

VEN Z LAVIC
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1
Projekty mobility osob
číslo projektu  2017 -1-CZ01-KA101-03529
Projekt VEN Z LAVIC probíhal ve školním roce 2017-2018. Umožnil  zahraniční vzdělávání devíti učitelkám. Celý projekt byl koncipován tak, aby co nejlépe pomohl potřebám školy. Byl zaměřen na outdoorové vzdělávání.
Ředitelka (třídní učitelka) navštívila v rámci stínování norskou lesní školku. Poučila se nejen o její organizaci, hospodaření, komunikaci s rodiči a úřady, zajištění bezpečnosti dětí apod. Zúčastnila se také běžného provozu školky, prožila aktivity, které děti podnikají, poučila se o řešení praktických otázek provozu jako je režim dne, doprava, stravování, zajištění tělesného komfortu dětí v jakémkoli počasí.
Spolu s ní se stínování v této školce zúčastnila třídní učitelka (učitelka TV), která se při návštěvě zaměřila na outdoorové aktivity a jejich provozní zajištění. Dále tak rozvíjela svoji specializaci v tomto oboru, na který byla zaměřena její diplomová práce.
Třídní učitelka (zdravotník) absolvovala specializovaný zdravotnický kurz v Norsku First Wilderness Responder, který učí poskytovat první pomoc v divočině, kde není možné se spolehnout na pomoc zvenčí.
Učitelka lesní školky a učitelka tradiční školky odjely na stínování do školky do Švédska, která je naším partnerem v projektu LET´S GET SCHOOL OUTDOOR. Poučily se o běžném chodu školky, ale hlavně získávaly zkušenosti s pobytem dětí v přírodě za prakticky jakéhokoli počasí. Poučily se o praktických záležitostech zajištění komfortu a bezpečnosti dětí, o aktivitách, které lze venku podnikat.
Čtyři učitelky (třídní učitelka, učitelka z tradiční školky a dvě učitelky z lesní školky) se zúčastnily kurzů zaměřených na outdoorové aktivity. Jeden z nich Taking Groups out of Door se konal v Portugalsku, druhý Nature as a Fantastic Classroom for Learning ve Švédsku.

LET´S GET SCHOOL OUTDOOR
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo projektu 2015-1-CZ01-KA219-013851_1
Projekt LET´S GET SCHOOL OUTDOOR slučuje pět škol z pěti evropských zemí: České republiky, Polska, Španělska, Finska a Švédska. Během tří školních let (2015 – 2018) budeme spolupracovat na společných úkolech, vyměňovat si zkušenosti a navzájem se navštěvovat.

V prvním školním roce budeme spolupracovat na pěti společných tématech:
Colours of Nature
Land Art
Find Your Way
Herbs
Animals Around Us

V listopadu 2015 proběhlo první z řady projektových setkání projektu.  Do Oken dorazili zástupci všech partnerských zemí, z Polska, Švédska a Finska i s dětmi. Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách. V pondělí se nám partneři představili svými prezentacemi. Prošli jsme naši obec a přijala nás paní starostka. V úterý jsme jeli společně na výlet do Bozkovských jeskyní a Mnichova Hradiště. Ve středu nás po dopoledni ve škole čekala šipkovaná. Ve čtvrtek film v  kině v Doksech a procházka kolem jezera. Poslední den návštěvy strávili partneři opět v naší škole.

Druhé  setkání partnerských škol proběhlo v dubnu 2016 v Polsku. V polské škole v městečku Kowala jsme se setkali s partnery z Finska, Španělska a Švédska. Byl pro nás připraven bohatý program: jezdili jsme na koních, účastnili se lekce juda, navštívili klášter Svatého Kříže, hrad Checiny, vědecké centrum Leonarda da Vinci, Geopark a samozřejmě vlastní školu. Děti byly ubytovány v polských rodinách. Zájezdu se účastnilo čtrnáct dětí. Výlet jsme si ještě zpestřili návštěvou solných dolů ve Vjeličce a Krakova.

Druhý školní rok se bude věnovat tomu, jak vyučování dostat mimo budovu školy. Navštívíme divadelní představení, muzeum, koncert apod.
Výtvarná výchova – „Art project at school and visit to a museum“
Český jazyk –  „Going to the theatre with my friends“
Hudební výchova –  „Didactic concert, music festival at school“
Přírodověda –  „Science activites outside the classroom“

V druhém roce projektu se setkáme s partnery ve Švédsku a ve Španělsku.

Třetí školní rok bude věnován tématu přežití v přírodě. Bude zahájen outdoorovým kurzem pro učitele. Seznámí se tam s fakty a dovednostmi, které budou předávám svým žákům během celého školního roku.
Fire – how to make fire, prepare wood, rules of handling with fire in safe way, cooking on fire
Water – how to get drinkable water, resources of water, importance of water, protection of water, using water for transport
Shelter – how to make a shelter using natural resources, spending a night in nature
First aid – the basic rules of the first-aid, training
Food – natural resources of food For example a set of photos, pictures, herbal, description, sample book

Na třetí rok je plánováno setkání v České republice a ve Finsku.

Více informací najdete na blogu: http: letsgetschooloutdoor.blogspot.cz

ŠKOLA S OKNY DOKOŘÁN
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1
Projekty mobility osob
číslo projektu 2014-1-CZ01-KA101-000612
Projekt probíhal ve školním roce 2014 – 2015. Pět pedagogů absolvovalo zahraniční kurzy. Obsah kurzu i země konání byly vybrány tak, aby nejlépe odpovídaly zájmům školy a splnily potřeby zúčastněných – rozvoj odborných i jazykových znalostí.
Ředitelka (třídní učitelka) se zúčastnila kurzu zaměřeného na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Spojeném království.
Třídní učitelka (učitelka angličtiny, koordinátor ICT) se zúčastnila kurzu ICT ve Spojeném království.
Třídní učitelka (učitelka TV) se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě se zaměřením na sportovní aktivity v Rumunsku.
Učitelka angličtiny a tělocviku se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě ve Spojeném království.
Učitelka lesní školky se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě v Portugalsku.

International Study Programmes, Spojené království – One Week Course for Teachers of Special Needs Pupils – Spojené království
Kurz sestával z hodin angličtiny, odborných přednášek o britském školství a návštěv škol. Hodiny angličtiny byly vedeny zkušeným pedagogem, žáci pracovali ve skupinkách dle úrovně jazykových znalostí. Byl rozvíjen mluvený projev. Přednášky o britském školství byly poměrně obecné a nevěnovaly se náplni kurzu – speciálnímu školství. Návštěvy škol byly nedostatečně organizované. Účastníci byli ponecháni bez doprovodu, který by zodpověděl jejich dotazy, neměli možnost seznámit se s přístupem k žákům se
speciálními potřebami.

Anglolang (Scarborough) Ltd, Spojené království – Effective Use of Technology in Teaching
Dopolední bloky kurzu byly věnovány výuce angličtiny. Výuka probíhala v
malých skupinách. Účastníci byli rozřazeni dle úrovně znalostí již před začátkem kurzu vstupním testem. Výuka probíhala formou rozvíjení slovní zásoby a jejím
následným procvičením v diskusi. Byl podporován mluvený projev. Odpolední hodiny byly věnovány využití technologií ve výuce. Na začátku kurzu byly zjištěny
požadavky účastníků a podle nich přizpůsobena náplň hodin. Výuka byla vedena formou prezentace dostupných internetových zdrojů vhodných pro výuku a jejich
následným vyzkoušením. Součástí kurzu byla návštěva místní školy s doprovodem ředitele školy a prohlídka města se zkušeným průvodcem.

ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU TINERET OUTWARD BOUND, Rumunsko – Training of Trainers – Rumunsko
 Kurz byl zvolen jako náhradní za původně plánovaný kurz na Islandu. Byl poměrně dlouhý, trval jedenáct dní. Byl zakončen závěrečnou zkouškou pod dohledem rumunského ministerstva školství. Kurz byl velmi intenzivní a náročný fyzicky i psychicky. Účastníci byli ubytováni relativně izolovaně a aktivity tak mohly probíhat po celou dobu kurzu. Večery byly věnovány odborným přednáškám a především reflexi aktivit realizovaných během dne. Aktivity byly realizovány v přírodě, účastníci ve skupině plnili zadané úkoly. Účastníci byli záměrně vystavováni velké fyzické a psychické zátěži. Učili se zvládat svoje emoce, spolupracovat ve skupině a vést ostatní. Reflexe a zpětná vazba byla nezbytným
zakončením každé aktivity. Součástí kurzu byla třídenní expedice, kdy účastníci museli zvládnout nesnadné přírodní podmínky (nocování na sněhu, nedostatek vody,
ochrana před zvěří) a navíc provádět zadané úkoly.

Kinda Lärcentrum, Švédsko: Outdoor Environmental Education – Experiential Approach to Learning – Spojené království
Outdoor Leadership – Outdoor Learning – Portugalsko
Oba kurzy byly zvolené jako náhradní za plánovaný kurz na Islandu. Byly obdobně organizované. Účastníci byli ubytováni společně v poměrně izolovaném prostředí a
aktivity probíhaly po celý den i večer. Během dne byly realizovány v přírodě v rámci výletů do okolí. Účastníci se seznámili s různými aktivitami rozvíjejícími schopnosti,
znalosti a dovednosti a hned si je sami vyzkoušeli. Večerní program pak byl věnován teoretickému rozboru aktivit a reflexi, případně přednáškám zabývajícími se
vzděláváním v přírodě.