Plán akcí

Roční plán akcí na školní rok 2009 / 2010
Ve školním roce 2009 / 2010 budeme také pracovat v projektech.
Bude se jednat o projekty většinou týdenní, které si budeme tvořit na základě aktivit v jednotlivých měsících.
Na projektech  budeme spolupracovat dle vzájemné dohody, tj. v některých případech se zapojí celé zařízení, jindy jen škola, nebo jednotlivé třídy či ročníky.
Vyučující budou na projektech spolupracovat a projekty budou prolínat i do činnosti školní družiny.
Akce označené *** budou zařazené do činnosti školní družiny.
Měsíc
aktivity
září Ekologie :
Ekologický den – třídění odpadu, kompostování
Lidové tradice :
Podzimní vycházka po okolí / šipkovaná, opékání brambor ***
Kultura :
Zájezd na festival – Jičín, město pohádky
Sport :
Atletický trojboj / běh, hod, skok /- ZŠ a MŠ Staré Splavy
 
říjen Ekologie :
Sběr žaludů a kaštanů, podzimní práce na zahradě***
Týden podzimních klobouků
Ukázka práce s dravci 5., 6. 10.
Výukový program – Čmelák – “Lesní království”
Den zvířat
Lidové tradice :
Drakiáda***
Kultura :
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Aladinova kouzelná lampa”
Sport :
Máchův pohár / kopaná /
Comenius
Legenda o vzniku našeho národa – kresba, popis postav, dramatizace
listopad Ekologie :
Bramborový týden
Lidové tradice :
Magická noc***
Kultura :
Zájezd do Prahy – historické památky, návštěva divadelního představení v Minoru
Divadelní den ve škole
Návrat koncovky
Sport :
Výstup na Mount Everest – soutěž v běhu do schodů***
Comenius
Zájezd v rámci projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě, Comenius / výměnný pobyt žáků / do Švédska // 2.11.-5. 11.
prosinec Ekologie :
Vánoční tvůrčí dílny – výroba dekorací z odpadového materiálu***
Vánoční strom v lese***
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Mikulášské trhy
Nadílka Mikuláše, čerta a anděla
Betlém v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Kultura :
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Tygřík Petřík “, muzeum
Vánoční trhy v Ústavu sociální péče v Jestřebí
Sport :
Turistika / Jestřebí – Staré Splavy /
Comenius
Národní pověsti partnerských zemí – četba a ilustrace
 
leden Ekologie :
Výroba a umístění budek na školní zahradu***
Lidové tradice :
Pochůzka Tří králů
Kultura :
Recitační soutěž
Sport :
Týdenní pobyt na horách – lyžařský výcvik, Brádlerovy boudy v Krkonoších //
25. – 30.1.
únor Ekologie :
Výroba masopustních masek z odpadového materiálu***
Projekt Lidské tělo a péče o zdrav�� – Den zdraví
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Masopust***
Kultura :
Masopustní pásmo
Návrat koncovky
Sport :
Plavecký výcvik
březen Ekologie :
Jarní práce na zahradě***
Lidové tradice :
Vítání jara, Morena***
Kultura :
Zájezd na Veletrh dětské knihy, divadelní představení
Pěvecká soutěž
Sport :
Turnaj ve stolním tenise***
Plavecký výcvik
duben Ekologie :
Den Země – naučná vycházka na Valdštýnsko
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Velikonoce – velikonoční tvůrčí dílny***
Pašijové hry
Čarodějnický průvod***
Kultura :
Beseda v místní knihovně***
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Když jde kůzle otevřít “
Sport :
Turnaj v kuličkách ***
Plavecký výcvik
Comenius
Česká pohádka – četba, výroba komiksu
Projekt “ Naše škola “
květen Ekologie :
Zájezd do botanické a zoologické zahrady v Liberci, ekocentrum Divizna
Výroba herbáře***
Lidové tradice :
Stavění májky***
Otevírání studánky***
Kultura
Besídka ke Dni matek
Návrat koncovky
Sport :
Turnaj ve vybíjené, ZŠ a MŠ, Staré Splavy
Cyklistický víkend***, dopravní výchova
Comenius
Zájezd v rámci projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě, Comenius / výměnný pobyt žáků / do Turecka // 10. – 14.5.
Projekt “Naše škola”
červen Ekologie :
Exkurze u místního včelaře***
Vyhodnocení sběrové soutěže
Kultura :
Zahradní slavnost
Sport :
Týdenní pobyt na horách – turistický, Albeřice v Krkonoších // 21.- 26.6.
Projekt “Naše škola”
 

Plán akcí na školní rok 2019/2020

Září 2019
Den zdravovědy – ZŠ
Ekologický den – ZŠ
Lesní festiválek – ZŠ, MŠ, LŠ
Spolupráce malotřídních škol – turnaj ve vybíjené, Zahrádky – ZŠ
Erasmus+ – výjezd do Španělska – ZŠ
Zahradnická výstava v České Lípě – MŠ

Říjen 2019
Podzimní slavnost, řemeslné trhy a muzicírování – ZŠ, MŠ, LŠ
Návštěva kina v Doksech (Cesta do pravěku) – ZŠ
Spolupráce malotřídních škol- ekologické dílny, Prácheň – ZŠ
Výlet na Bezděz – LŠ, MŠ
Drakiáda – ŠD
Bramborový a jablíčkový týden – ŠD
Olympiáda LAG Podralsko – ZŠ 4.,5.ročník
Fotosoutěž “Sametová revoluce” – ZŠ
Dopravní hřiště, Česká Lípa – ZŠ 4.ročník

Listopad 2019
Magická noc – ZŠ
Svatomartinský průvod – ZŠ, MŠ, LŠ
Spolupráce malotřídních škol – vědomostní soutěž,Volfartice – ZŠ 4.,5.ročník
Den s lesníkem – MŠ, LŠ
30. let výročí, 1989 / výstava fotografií, besedy, “retro”den, příběhy bezpráví, koncert – ZŠ
Zájezd do Prahy, divadlo Kampa – ZŠ 1.,2.,3.ročník
Tělocvična Doksy – ZŠ
Kurz bruslení – MŠ, LŠ

Prosinec 2019
Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ, LŠ
Vánoční tvůrčí dílny – ZŠ, MŠ
Vánoční trhy – ZŠ, MŠ, LŠ
Betlém v kostele – ZŠ, MŠ, LŠ
Zájezd do Prahy, výstava, divadlo Minor – ZŠ 4.,5.,6.
Zdobení stromků na náměstí v Doksech – MŠ, LŠ
Adventní spirála – LŠ
Vánoční besídka – MŠ
Adventní zvonění – zpívání u stromečku v obci
Zpíváme seniorům
Kurz bruslení – MŠ, LŠ

Leden 2020
Pochůzka Tří králů – ŠD
Tříkrálové překvapení – kino Doksy – ZŠ, MŠ, LŠ
Plavecký kurz – ZŠ, MŠ, LŠ

Únor 2020
Spolupráce malotřídních škol – recitační soutěž, školní kolo, Prysk – MŠ, LŠ, ZŠ
Lyžařský pobyt – ZŠ, MŠ, LŠ
Školní ples
Plavecký kurz – ZŠ, MŠ, LŠ

Březen 2020
Vynášení Moreny a Vítání jara – ZŠ, MŠ, LŠ
Plavecký kurz – ZŠ, MŠ, LŠ
Jarní brigáda – ZŠ
Erasmus+ pobyt partnerských škol u nás (lyžařský kurz) – ZŠ
Spolupráce malotřídních škol – vernisáž “k pramenům” – ZŠ

Duben 2020
Spolupráce malotřídních školo – pěvecká soutěž, Staré Splavy – ZŠ
Tělocvična Doksy – ZŠ

Květen 2020
Den rodiny – ZŠ, MŠ, LŠ
Spolupráce malotřídních škol – Sloupský Tyjátr – ZŠ
Cyklistika a stanování na školní zahradě – ZŠ
Spolupráce malotřídních škol – turnaj ve florbale, Horní Libchava – ZŠ
Den v lese, exkurze Městské lesy – ZŠ, 4., 5. ročník
Erasmus+ výjezd do Velké Británie – ZŠ
Poznáváme Krušnohoří a Německo – ZŠ, 6. ročník

Červen 2020
Filmová noc – ZŠ, MŠ, LŠ
Turistické pobyty – ZŠ, LŠ, MŠ
Pouť na Říp – ZŠ
Spolupráce malotřídních škol – turnaj ve fotbale, Polevsko – ZŠ
Spolupráce malotřídních škol – atletika, Nový Oldřichov – ZŠ
Den přírody – ZŠ, MŠ, LŠ
Spolupráce MŠ v regionu – retrohry – MŠ, LŠ
Sportovní den – ZŠ
Zahradní slavnost – ZŠ, MŠ, LŠ
Třídní výlety – ZŠ