Tematické plány

Tematické plány na školní rok 2020 / 2021

1. ročník

1. TP – angličtina

1. TP – český jazyk

1. TP – hudební výchova

1. TP – matematika

1. TP – pracovní činnosti

1. TP – prvouka

1. TP – tělesná výchova

1. TP – výtvarná výchova

 

2. ročník

2. TP – angličtina

2. TP – český jazyk

2. TP – hudební výchova

2. TP – matematika

2. TP – pracovní činnosti

2. TP – prvouka

2. TP – tělesná výchova

2. TP – výtvarná výchova

 

3. ročník

3. TP – angličtina

3. TP – český jazyk

3. + 4. TP – hudební výchova

3. TP – matematika

3. + 4. TP – pracovní činnosti

3. TP – prvouka

3. + 4. TP – tělesná výchova

3. + 4. TP – výtvarná výchova

 

4. ročník

4. TP – angličtina

4.TP – český jazyk

3. + 4. TP – hudební výchova

4. TP – informatika

4.TP – matematika

3. + 4. TP – pracovní činnosti

4. TP – přírodověda

4. TP – vlastivěda

3. + 4. TP – tělesná výchova

3. + 4. TP – výtvarná výchova

 

5. ročník

5. TP – angličtina

5. TP – český jazyk

5. TP – hudební výchova

5. TP – informatika

5. TP – matematika

5. TP – pracovní činnosti

5. TP – přírodověda

5. TP – tělesná výchova

5. TP – vlastivěda

5. TP – výtvarná výchova

 

6. ročník

6. TP – angličtina

6. TP – český jazyk

6. TP – dějepis

6. TP – fyzika

6. + 7. + 8. TP – hudební výchova

6. TP – informatika

6. TP – matematika

6. TP – němčina

6. TP – občanská výchova

6. + 7. TP – pracovní činnosti

6. TP – přírodopis

6. + 7. TP – tělesná výchova

6. TP – výchova ke zdraví

6. + 7. TP – výtvarná výchova

6. TP – zeměpis

 

7. ročník

7. TP – angličtina

7. TP – český jazyk

7. TP – dějepis

7. TP – fyzika

6. + 7. + 8. TP – hudební výchova

7. TP – chemie

7. TP – matematika

7. TP – němčina

7. TP – občanská výchova

6. + 7. TP – pracovní činnosti

7. TP – přírodopis

6. + 7. TP – tělesná výchova

7. TP – výchova ke zdraví

6. + 7. TP – výtvarná výchova

7. TP – zeměpis

 

8. ročník

8. TP – český jazyk

8. TP – dějepis

8. TP – občanská výchova

8. TP – výchova ke zdraví

8. TP – fyzika

8. TP – angličtina