Výtvarničení malotřídek

Od roku 2015 organizuje ZŠ a MŠ Okna akci zvanou „Výtvarničení malotřídek“, do níž se zapojuje kolem 12 malotřídních škol Českolipska a Novoborska.

Každý rok v září je vypsané téma, podle něhož v průběhu podzimu děti kreslí a malují, a jež si klade za cíl představit či přiblížit ostatním školám i širší veřejnosti jednotlivé zúčastněné malotřídní školy a jejich obce.

Každá škola ze všech svých prací následně vybere deset obrázků a pošle je k prezentaci na společné výstavě, která se koná v únoru v kině Máj v Doksech.

Na vernisáži, jež měsíc trvající výstavu zahajuje, je pak odbornou porotou z každé školy vybrána jedna vítězná práce, která bude danou školu zastupovat v nástěnném kalendáři. Ten je v průběhu druhého pololetí vytvořen a přes letní prázdniny vytištěn firmou Vallco v Dokech a následně distribuován do škol.

Témata jednotlivých ročníků:

2015 – 2016: „Naše obec – naše škola“

2016 – 2017: „Co vyprávěl strom“ (památný strom naší obce) – kde shlédnutí ZDE

2017 – 2018: „Naše obec – naše pověst“

2018 – 2019: „Babičko, dědečku, vyprávěj“