Denní režim

Lesní školka je otevřena denně od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Režim dne v lesní školce

6:30 – 8:30

 • Scházení dětí v LŠ, rozhovory s rodiči, spontánní a řízené činnosti (předškolní příprava, logopedická průprava)

8:30 – 9:00

 • Svačina, příprava na venkovní aktivity

9:00 – 9:15

 • Komunikativní kruh (probíhá venku, v zimním období může být v maringotce)

9:15 – 12:15 

 • Pobyt venku – odchod do lesa, řízená tematická činnost, skupinové a individuální aktivity, volná hra dětí v přírodě; práce na zahradě, řemeslné činnosti v areálu školky, péče o zvířata aj.

12:15 – 13:00 

 • Hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30

 • Odpočinek, spánek a relaxační činnosti; individuální předškolní příprava

14:30 – 15:00 

 • Svačina

15:00 – 16:00

 • Spontánní hry dětí

 

Co nás čeká každý týden?

 • Jóga pro nejmenší
 • Za příznivého počasí kola a odstrkovala
 • Plavání (leden, únor, březen)
 • Bruslení (listopad, prosinec)
 • Předčtenářská gramotnost (1 x za 14 dnů)

Co nás čeká každý měsíc?

 • Předškoláci do školy (od dubna)
 • Předmatematické dovednosti

V únoru lyžařský pobyt v Krkonoších – Brádlerovy boudy
V červnu ozdravný pobyt v Krkonoších