Dušičky / Halloween v MŠ

 V 1. týdnu v listopadu se budeme ve školce věnovat Památce zesnulých, lidově řečeno Dušičkám a Halloweenu. Tradicím a zvykům, rozdílům. Zahrajeme si hry, na dané témata budeme výtvarně vytvářet. Navštívíme místní hřbitov, očistíme hroby a zapálíme svíčky za zesnulé. V polovině týdne se budeme věnovat Halloweenu, děti mohou přijít v kostýmech, opět si zahrajeme hry a zapojíme se do dlabání dýní. Vzpomeňme si společně na naše blízké.

Číst více…

Štrúdlování a bramboráčky v MŠ – co nám dala zahrádka

Na začátku října jsme se s dětmi pustili do štrúdlování a bramboráčků. Děti se učily zacházet pod bezpečným dohledem z kuchyňským náčiním. Děti krájely, loupaly, škrábaly i strouhaly, mísily a ochutnávaly. Děti byly velice šikovné a krásně se aktivně zapojovaly do dění a činností. Během týdne také tvořily pomocí jablečných a bramborových razítek pytle, zavařovací sklenice a přípravu na psaní- kruhy, horní a spodní oblouk. Mladší děti poznávaly a pojmenovávaly ovoce a zeleninu pomocí vkládacích destiček a domina. Společně jsme určovali co je zelenina, a co ovoce, co se sklízí na podzim, ke co roste, jakou mají barvu. Upevňovali jsme …

Číst více…

MŠ – září= Babí léto a výlet do Botanicusu

Tak už se nám přiblížil říjen a s dětmi jsme si připomněli, co je to Babí léto a proč se tomu tak říká. Rozhovory a činnosti vedly i k tématu o sv. Václavovi, pranostiky a pověsti, k výrobě koruny. Věnovali jsme se hrám, výrobě, říkankám a zpěvu, pohádkám o Babím létě. Předškoláci si upevňovali předmatematické představy, jemnou motoriku, správný úchop tužky, nůžek, jemnou motoriku i grafomotoriku. Elementární poznatky o okolí, o finanční gramotnosti aj. dovednosti si děti upevňovaly při návštěvě Botanicusu – Centra řemesel. Senzitivní část v bylinné zahradě. Zde se děti seznámily s různými řemesly, vyzkoušely a vytvořily si …

Číst více…

Září- Celou naší školičkou, Herní den

Již se nám blíží konec září. Prožili jsme společně krásné týdny a i tento týden byl naplněn bohatým programem. Děti se seznamovaly s prostředím, s pracovnicemi celého zařízení i se školní zahradou a s okolím školky a obce. Procvičili jsme si například svá těla přes barevné ostrovy, rovnováhu, zahráli hry a naučili jsme se kutálet, házet a chytat obouruč. Předškoláci si připomněli základní barvy, barevnou posloupnost (řazení hříbků zleva – nácvik pro čtení), počty do 5, správný úchop tužky a posed, jemnou motoriku apod. Též si upevňovali pojmy pomocí míčků (nad, pod, za, před, vedle, vpravo/vlevo), vyplňovali pracovní listy na …

Číst více…

1.10.2020 celodenní výlet BOTANICUS

Vážení rodiče,  ve čtvrtek 1.10.2020 nás čeká společný výlet s Lesní školkou do BOTANICUSU – centra řemesel, odjezd je plánován autobusem od ZŠ Okna v 9:00 hod. Návrat cca v 15:00 hod. Poplatky za vstup a za vyrábění v dílničce činní 160,- Kč. Prosíme uhradit u paní Horčíkové. Děti si sebou vezmou batůžek s pitím, případně pláštěnku a roušku. Obědové a svačinové balíčky dostanou ze školní jídelny. Doprava je hrazena s projektu Erasmus.  V Centru nás čeká prohlídka s průvodcem, dílničky – chaloupky, které jsou zaměřené na řemesla, kde si děti mohou prakticky vyzkoušet např.: výrobu – provazu, mýdla, svíčky, …

Číst více…

Lesní miniolympiáda v Prysku

V pátek 18.9.2020 se pětičlenný tým vydal prezentovat naši školku do Prysku na Lesní miniolympiádu, která byla zaměřena na téma: Veverka. Děti plnily osm úkolů, kde se prověřila jejich zdatnost i vědomosti pomocí her. Vyzkoušely si běhat s veverčím ocáskem, třídit přírodní materiál i odpady, házet míčem do dálky (velký žalud), skládat obrázky, šplhat jako veverka pro žaludy a skákat po jejich stopách, třídit zvířátka na lesní a domácí.  Děti se všeho chopily s velkou vervou, šly do všeho naplno a s radostí. Velice moc je to bavilo a mohly si i vytvořit a odvést veverku. Též se musely vypořádat …

Číst více…

MŠ – září – Učím se být kamarád

V tomto týdnu jsme začali i se vzděláváním předškoláků. Tvoření školky, otisky nohou a jmenovky, navlékání korálků – poznávání prvního písmene, vzájemná spolupráce a zaměření na správné sezení, držení nůžek a tužky. Děti se vrhly na sběr jablek a na jejich přípravu k sušení. Počasí nám přálo a opět jsme byli v zápalu her a nových poznatků. Též jsme se i nyní přivítali s novými dětmi, které k nám do školky začaly docházet. 

Číst více…

MŠ – Školka plná kamarádů, adaptace

Začátek září jsme společně s dětmi prožili na téma Kamarádi a přivítali jsme se s novým kamarády a zpříjemnili tak prostředí pro jejich adaptaci. Seznamovali s vyučujícími, se svými značkami a s místy, kde se značky nacházejí.  Hráli hry na seznámení i hry za pokladem. Naučili jsme se rytmizovat říkanku Kamarád a píseň Kamarádi. Také být oporou mladšímu. Následně jsme společně s Lesní školkou šli pod převis, pomocí šipkované, kde děti čekali aktivity v přírodě, zkoumání prostředí a živočichů, sběr plodin a seznámení s dětmi s Lesní školky. Pod převisem jsme si opékali vuřty. Na školní zahradě. Též jsme vytvářeli …

Číst více…