Jedeme do kina

Ve středu 24. června jedeme do kina Máj v Doksech. Odjíždět budeme vlakem v 7.58 hodin z Oken. Promítání snímku Cesta za živou vodou bude zahájeno v devět hodin. Zpět na obědy se budeme vracet pěšmo nebo vlakem. Roušky či šátky s sebou. Vstupné a dopravu hradí škola.

Číst více…

Zápis do 1. ročníku ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PROBĚHNE ONLINE Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/ 2021 budou formální zápisy probíhat v řádném termínu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Jak konkrétně bude probíhat zápis do 1. třídy v ZŠ Okna? V termínu 13. – 17. dubna 2020 rodiče odevzdají škole žádost o přijetí k základnímu vzdělávání: 1) datovou schránkou (3hvmfxa) 2) mailem s elektronickým podpisem 3) poštou 4) osobně (po předchozí domluvě) Ve stejném termínu budou rodiče odevzdávat žádost o odklad povinné školní docházky či žádost o individuální vzdělávání. Součástí žádostí o …

Číst více…

„K pramenům“ – výstava výtvarných prací dětí 1.stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Tradiční společnou akcí venkovských škol regionu Českolipska a Novoborska je výtvarničení dětí. Každoročně ho pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. Letošní 5. ročník nese téma „K pramenům“. Smyslem zvoleného tématu bylo objevování místa, kde žijeme a navštěvujeme školu. Téma mělo sloužit jako podnět k pozorování přírody, k diskusím o důležitosti vody v krajině a k následným (nejen) tvořivým aktivitám… Do letošního výtvarničení se zapojilo 15 základních škol: Horní Libchava, Kunratice u Cvikova, Nový Bor – Arnultovice, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá, Polevsko, Prácheň, Prysk, Ralsko – Kuřívody, Sloup v Čechách, Staré Splavy, Svor, Volfartice a Zahrádky. Z každé …

Číst více…

Inzerát

Základní škola a mateřská škola Okna, okres Česká Lípa přijme kvalifikované pracovníky na tyto pozice : UČITEL/KA ZŠ, 1. stupeň ZŠ výuka předmětů : výtvarná výchova, pracovní činnosti úvazek 0, 5. VYCHOVATEL/KA ŠD úvazek 0, 48. Předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb. Termín nástupu dohodou.

Číst více…

Plavecký kurz

V pátek 10.prosince bude zahájen plavecký kurz pro děti ze školy a ze školky. Kurz bude probíhat v plaveckém bazéně v České Lípě a bude mít sedm lekcí. Děti budou rozděleny do dvou skupin. První skupina, děti ze školky a z 1. a 2. třídy, budou odjíždět z Oken v 9 hodin. Druhá skupina (žáci 3.- 6.třída)vyjedou do České Lípy v 10.30 hodin. Děti s sebou potřebují plavky, ručník, hyg.potřeby. Oběd budou mít po návratu z bazénu ve školní jídelně.

Číst více…

Tříkrálové překvapení

V pondělí 6.ledna čeká na děti ze školy a ze školky tradiční překvapení v podobě promítání filmu v kině v Doksech. Z Oken pojedeme vlakem v 7.58 hodin, děti mohou také čekat přímo v Doksech na vlakovém nádraží či u kina. Zpět do Oken se děti ze školy budou vracet pěšmo. Odpoledne se chystáme na Tříkrálový průvod, který potěší obyvatele Oken.

Číst více…

Zájezd do Prahy pro 4. ,5., 6. třídu

V pátek 6. prosince vyjedou žáci 4., 5. a 6. ročníku na tradiční zájezd do Prahy. Od školy budou odjíždět v 8.15 hodin a návrat je plánován asi na 22 hodinu. Dopoledne navštíví děti výstavu Petra Síse v centru DOX, čekají je zde i workshopy. Odpoledne si užijí vánoční Prahy a večer zavítají tradičně do divadla Minor (divadelní představení Demokracie). Cena zájezdu je 250 Kč. Dopravu škola hradí z projektu OP VVV.

Číst více…

Fany a pes

Ve středu 27. listopadu navštíví žáci okenské školy kino v Doksech. Mohou se těšit na animovaný koprodukční film (Německo/ Belgie/ Lucembursko/ ČR), který je zavede do doby kolem roku 1989…Do Doks pojedeme vlakem z Oken v 7.58 hodin, zpět se vrátíme také vlakem. Návštěva kina bude hrazená z projektu OP VVV.

Číst více…